Handledarkurs

Sedan år 2006 är det lag på att handledare och elever behöver genomgå en handledarutbildning (även kallad introduktionsutbildning eller handledarkurs) innan privat övningskörning får utföras.

Elev och handledare kan gå utbildningen var för sig. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå handledarutbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Information om Handledarkurs

Handledarutbildningen innehåller tre delar:

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning,
 • hur man planerar och strukturerar övningskörningen och
 • viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.

En handledarkurs är minst tre timmar. Under utbildningen får du bland annat information om vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov).

Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

För att din ansökan ska bli godkänd måste du:

 • ha fyllt 24 år
 • ha ett giltigt körkort utfärdat av en stat inom EES*, för det fordon som övningskörningen avser, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.
  Om körkortet inte är svenskt måste du skicka med en handling som visar att körkortet är giltigt och att du uppfyller kraven för att bli godkänd handledare
 • ha gått en Handledarutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B.

* EES-staterna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 • om ditt körkort har varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av grova brott, opålitlighet i nykterhetssynpunkt eller rattfylleri,
 • om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis att du har kört för fort eller kört mot rött ljus eller
 • om du under de senaste tre åren har haft körkort förenat med villkor om alkolås.

Innan din ansökan om att bli godkänd som handledare kan prövas måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd. Du och din elev får inte övningsköra förrän eleven har ett godkänt körkortstillstånd och du som handledare är godkänd av Transportstyrelsen.

En elev som ska övningsköra för att häva villkoret automatväxlat fordon behöver inte ha ett giltigt körkortstillstånd, så länge villkoret inte är kopplat till medicinska skäl.

Efter Handledarkursen rapporterar vi direkt via e-tjänst till Transportstyrelsen att du har genomgått kursen. En handledarutbildning är giltig i 5 år från den dag utbildningen genomfördes.

Observera att du själv måste ansöka om godkännande som handledare hos Transportstyrelsen.

Du kan ansöka om att bli godkänd som handledare direkt via e-tjänsten ”Ansök om handledarskap” eller beställa en blankett via tjänsten ”Beställ blankett”. Det går snabbast att ansöka via e-tjänsten – det krävs inte någon e-legitimation för detta.

Du måste göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever. Du kan som mest ha 5 elever samtidigt.

Ansök om handledarskap på Transportstyrelsen.se

Boka Handledarkurs

För bokning kan ni kontakta oss per telefon eller boka via vårt webbformulär. När vi mottagit er bokningsförfrågan skickar vi en bekräftelse, med reservation för att det kan vara fullbokat.

Obs! Bekräftelsen kan hamna i din skräppost.

Pris: 450:– just nu 299:-